มีนาคม 2563
 
2 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 11 - ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟร
       
3 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 18 - บัณฑิตพันธุ์ใหม่
  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์ - นักวิชาการเผยผลตรวจ "หน้ากากนักการเมืองดัง"
     
4 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 8 - ผลแล็บ มก.ชี้ส่อ "ไร้มาตรฐาน"
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 19 - วิ่งลั่นทุ่งนา
       
5 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 12 - มก.อบรมทักษะกู้วิกฤติเศรษฐกิจ
       
7 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 14 - ประชันฝีมือกับโจทย์จริงจากธุรกิจ SME
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 22 - มอบถังขยะหมักปุ๋ยให้ชุมชน
  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์ - อ.ส.ค.ศึกษาธุรกิจนมบน "แพล็ตฟอร์ม" หวังโตยั่งยืน
       
8 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 2 - เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่จากสัตว์ป่าสู่คน
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 6 - กุญแจไขวิกฤติภัยแล้งยั่งยืน
  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 25 - หุ่นยนต์อารักขาพืช
       
9 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 18 - พลิกวิกฤติว่างงานสร้างสกิล
  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 13 - สร้างอาชีพไม่ต้องมีปริญญา
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 22 - แก้โลกร้อน
       
11 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 15 - เสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์จริง
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 18 - ประกาศเจตจำนง
       
12 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หน้า 2 - Hand jel mand simple
  หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 6 - ยกระดับลาดตระเวณป่า
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 8 - ประกาศเจตจำนง
  หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 12 - เดินหน้ารักษ์โลก
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 11 - รางวัลซีเอสอาร์ระดับโลก
       
14 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 11 - ค้นพบมะพลับภูวัว
       
15 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 10 - ลาดตระเวณเชิงคุณภาพ
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 13 - วิธีทำเจลแอลกอฮอล์
       
16 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ หน้า 7 - บริจาคโลหิต
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 2 - สร้างสมดุลน้ำในพื้นที่ EEC
  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หน้า 22 - เดินหน้ารักษ์โลก
       
17 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 17 - เครื่องกำจัดสารทำความเย็น
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 14 - เตาปิ้งย่างประหยัดพลังงาน
       
18 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 6 - เสริมสร้างองค์ความรู้
       
19 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หน้า 14 - อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 22 - ป้องกัน COVID-19
       
23 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 19 - โครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพ
       
24 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 8 - มก.ค้นพบมะพลับภูวัว
       
25 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น หน้า 4 - มอบทุนการศึกษา
       
26 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 25 - หุ่นยนต์สายพันธุ์ไทย
  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 27 - นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม
       
27 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 18 - มก.ลุยหลุกสูตรประกาศนียบัตร
       
28 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 4 - จัดโครงการ
       
30 มีนาคม 2563 หนังสือพิมพไทยรัฐ หน้า 18 - โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ