เมษายน 2560
 
วันที่ 1 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หน้า 27 - นวัตกรรมวัสดุจากเปลือกไข่
  หนังสือพิมพ์โพสตทูเดย์ หน้า B7 - ต่อยอดนวัตกรรม
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 12 - กระตุ้นนิสิต มก.เรียนศาสตร์พระราชา
       
วันที่ 2 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 11 - ห้องสมุดสีเขียวต้นแบบ
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 4 - นักวิจัย มก.พบตัวอย่างหินกว่า 200 ตัวอย่าง
       
วันที่ 3 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 19 - ต้อนรับ
  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 7 - เปิดใจนิสิตครู มก.
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 10 - ห้องสมุดสีเขียวฟื้นฟูโรงเรียนน้ำท่วม
       
วันที่ 4 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย หน้า 8 - ร่วมทีมสำรวจ
       
วันที่ 5 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 1 - บานสะพรั่ง
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 17 - วัสดุการแพทย์น่านน้ำใหม่เอสเอ็มที
  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ หน้า 18 - นักวิจัยไทยพัฒนาวัสดุดามกระดูกสัตว์เล็ก
       
วันที่ 8 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 7 - ร่วมยินดี
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 21 - ห้องสมุดสีเขียวต้นแบบ
  หนังสือพิมพ์ The Nation หน้า 1 B - in quest for holistic
       
วันที่ 9 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 19 - ถนนชมพูพันธุ์ทิพย์
       
วันที่ 10 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์สยามสปอร์ต หน้า 11 - แสดงความยินดี
       
วันที่ 11 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 22 - ลงนามร่วมมือ
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 23 - แผ่นดามกระดูกสัตว์เล็ก
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 27 - ช้อนอัจริยะวัดความเค็ม
       
วันที่ 14 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 13 - ผักเคี้ยวง่ายสำหรับผู้สูงอายุ
       
วันที่ 19 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 5 - โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภา มก.
       
วันที่ 20 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ หน้า M1 - รักตนิล พันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 12 - โปรดเกล้านายกสภา มก.
       
วันที่ 23 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 28 - อะไรเป็นสาเหตุที่สุนัขกัดเจ้าของ
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 28 - จุดเริ่มต้นโรงพยาบาลสัตว์
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 5 - พื้นที่มั่วสุมทางปัญญา
 
วันที่ 25 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 8 - อนุรักษ์อาหารไทย
       
วันที่ 27 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 6 - นวัตกรรมพลังงาน
       
วันที่ 28 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 27 - มก.-เคทิส ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รายวัน หน้า 18 - ภาพวาดฝีมือหุ่นยนต์คนไทย
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 1 - NCDs ตัวการร้าย
       
วันที่ 29 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 7 - ร่วมมือสร้างความมั่นคงด้านการเกษตร