เมษายน 2561
 
วันที่ 4 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน หน้า 5 - หนุน Deep Tecnology
       
วันที่ 6 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 4 - ร่วมพัฒนางานวิจัย
       
วันที่ 7 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 9 - แนะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเงินในระบบสหกรณ์
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 12 - มก.เปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน 5 ชุดวิชา
       
วันที่ 9 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 24 - โปรดักส์แชมป์เปี้ยน มก.วิจัยขายได้
       
วันที่ 12 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 24 - สแน็คจากไข่ขาวทางเลือกเพื่อสุขภาพ
       
วันที่ 14 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 6 - ศาลไทยปรับตัวสู่ยุค smart energy
       
วันที่ 15 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 4 - 35 ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
       
วันที่ 16 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 11 - มก.เปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 12 - แผนพัฒนาฟุตบอลไทย
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 7 - เครื่องสีข้าวพกพา
       
วันที่ 17 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 7 - มก.พัฒนาแอปวัดไขมันแทรกเนื้อ
       
วันที่ 18 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย หน้า 12 - พาราควอตยังเป็นทางเลือกที่ดี
       
วันที่ 20 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์พิมพ์โลกวันนี้ หน้า 6 - เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
       
วันที่ 21 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์พิมพ์สยามธุรกิจ หน้า 9 - ชี้แจงข้อเท็จจริงพาราควอต
       
วันที่ 23 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์พิมพ์ผู้จัดการรายวัน หน้า 10 - มก.เปิดหลักสูตรพระเครื่อง
       
วันที่ 26 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์พิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หน้า 14 - เนื้อหมูปลอดภัยไม่มีสารเร่งเนื้อแดง
       
วันที่ 28 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์พิมพ์มติชน หน้า 15 - สาธิต มก.ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สร้างทักษะให้นักเรียน
       
วันที่ 30 เมษายน 2561 หนังสือพิมพ์พิมพ์มติชน หน้า 4 - สถาบันวิชาการพระเครื่อง
  หนังสือพิมพ์พิมพ์สยามรัฐ หน้า 10 - พาราควอตจำเป็นต่อการเกษตร