กรกฎาคม 2560
 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 16 - อสค.สร้างพ่อพันธุ์โคนมใหม่เสริมทัพ
     
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 23 - ไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลัง
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 13 - วิจัยไม้โตเร็ว
       
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 27 - มก.หนุนผลิตไม้โตเร็วป้อนโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น
       
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 5 - ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกร
       
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 21 - สนับสนุนรถแทร็กเตอร์
       
วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 14 - ยุทธศาสตร์ไอที วิศวะ มก. 4.0
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 12 - มอบแทร็กเตอร์คูโบต้า
       
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 4 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกต้นไม้
       
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน หน้า 18 - เปลี่ยนแป้งเป็นไฮโดรเจล
       
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หน้า C1 - ภาคการศึกษาเร่งลงทุนไอทีรองรับอนาคต
  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หน้า 16 - รู้ทันไข้หวัดนก บริโภคไก่ไร้กังวล
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 7 - เครื่องตรวจวัดทุเรียนสุก
       
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 26 - จี้มหาวิทยาลัยบ่มเพาะเด็กไทย 4.0
  หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ หน้า 12 - มอบรถแทร็กเตอร์คูโบต้า
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 10 - พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
       
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 17 - นักวิจัย มก.ค้นพบสาหร่ายพันธุ์ใหม่
       
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 20 - ผนึกกำลังจัดงานเทิดไท้ราชินี
       
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 4 - โครงการหลวง 48
       
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 28 - จากยอดดอยสู่กรุง
       
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 22 - พัฒนาเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะ
  หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 11 - อาจารย์ ม.เกษตรฯปิติ ถวายงาน ร.10
       
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 14 - ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ในงานโครงการหลวง 48
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 12 - เปิดตัว 11 บุคคลถวายงาน ร.10