กรกฎาคม 2561
 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 5 - บางกะเจ้ารวมใจ ปลูกต้นไม้แบ่งปันโลก
     
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 23 - มก.พร้อมสรรหาอธิการบดีตัวจริง
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 22 - เพื่อยุวเกษตร
       
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 24 - โดมประหยัดพลังงานรับรางวัล
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 4 - เพื่อยุวเกษตร
       
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 6 - มิติใหม่วิทยุ มก.สู่เคยูเรดิโอพลัส
       
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 15 - ถ่ายทอดแนวคิด Design Tinking
       
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 22 - หนุนเลี้ยงไก่ดำเคยูภูพานเป็นอาชีพเสริม
  หนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์ หน้า 7 - ดันครัวไทยสู่ครัวโลก
       
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 11 - สามธุรกิจโตตามอีสปอร์ต
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 7 - รถหยอดกล้าไอ้เคี่ยม 16
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 12 - มก.จัดการแข่งขัน อี-สปอร์ต
       
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 10 - ประชุมวิชาการระดับชาติทางจิตวิทยา
       
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 4 - แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 49
       
วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 28 - จระเข้ไทยไม่ดุร้าย
  หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 17 - สัตวแพทย์อาสาทำหมันหมาแมวในวัด
       
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 18 - สินค้าสุขภาพ โครงการหลวง 49
       
วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 5 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกต้นไม้