พฤศจิกายน 2560
 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หน้า 20 - บริโภคอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 23 - ไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลัง
       
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์ Bangkok Post หน้า 5 - selfie starters
  หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ หน้า 18 - สนับสนุนโครงการต่อเรือฝึกหัด
  หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ หน้า B1 - บริการนักปั่น
       
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ หน้า 10 - มอบทุนสนับสนุน
       
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 14 - จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 10 - สถาปัตย์ มก.ดูงานสำนักงานผังเมือง
       
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 24 - โมไบค์
  หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 19 - จับมือเอกชน
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 17 - มก.เปิดตัวจักรยานอัจฉริยะ
       
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 25 - สมาร์ทแล็ปแห่งอนาคต
       
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 25 - มก.เปิดตัวโมไบค์
       
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 18 - ขุมพลังอาหารและเกษตร
       
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 19 - นำร่องจักรยานอัจฉริยะ
  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน หน้า 10 - วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง
       
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 12 - ร่วมมือทางวิชาการ
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 22 - วิจัยถั่งเช่าพบสารคอร์ไดซิปินสูง
       
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 12 - มก.ผุดห้องสมุดเพื่อเกษตรกร
       
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 24 - มก.เปิดคลังความรู้เกษตรกรออนไลน์
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 18 - โคเนื้อกำแพงแสนสร้างรายได้
       
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์สยามสปอร์ต หน้า 4 - ศิษย์เก่าดีเด่น
       
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 11 - มก.เปิดห้องบริการเพื่อเกษตรกรไทย
       
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 18 - ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตปริ้นท์นมไทย-เดนมาร์ค
       
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 7 - อาหารจากแผ่นดิน
       
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 20 - องค์ภา ชื่นชมการทำงานโครงการหลวง
       
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 4 - ทูลเกล้าถวาย"เกษตราภิชาน"
       
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 6 - แจสเบอร์รี่ออกโรงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์