ธันวาคม 2560
 
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 หนังสือพิมพ์สยามสปอร์ต หน้า 6 - นักวิจัยไทยได้รับทุนแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิชร์ อวอร์ด 2017
       
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 17 - ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค
       
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 11 - มก.วิจัยกาวน้ำผสมน้ำยางพารา
       
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 12 - สกอ.-ทบ.-มก. วิจัยหน้ากากสำเร็จ
       
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 25 - ยืดอายุผลไม้สุกหนุนส่งออก
       
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 21 - ห้องสมุดเกษตรกร
  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หน้า A5 - ดันเครื่องจักรกลการเกษตร
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 13 - ตั้งคณะ กก.หาแนวทางตัดแต่งต้นไม้
       
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 22 - ปรับตัวการเกษตร 4.0
       
วันที่ 11 ธันวาคม 2560 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 11 - เกษตรแฟร์ปากช่อง
       
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 19 - โลกวิศวะ
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 8 - ป้อนเศษไม้ยางโรงไฟฟ้า