ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ"

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  การบรรยายพิเศษ “The Netherland’s Top Sectors : Policy and Implementation”

  วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 51

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  เสวนาเรื่อง”เกษตรศาสตร์ฟื้นโอกาส ซับน้ำตาชาวใต้ เยียวยาความเสียหายจากภัยน้ำท่วม”

  เสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย : การผลิตก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”

  ต้อนรับคณะดูงานด้านการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

  งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 26

  การประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ มก.

  โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  ต้อนรับคณะจาก university college Sabah Foundation สหพันธรัฐมาเลเซีย

  วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 74 ปี

   

   

   

  ขอเชิญฟังปาฐกถา "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ"

  ตามรอยรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติ "ศาสตร์พระราชา สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน"

  ม.เกษตร รับปริญญา 26 ตุลาคม 2559 - พระโอวาท

  ม.เกษตร รับปริญญา 25 ตุลาคม 2559 - พระโอวาท

  ม.เกษตร รับปริญญา 24 ตุลาคม 2559 - พระโอวาท

  มก.น้อมใจถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

   

   


   

   

     
   

   

  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้าย วันที่ 21 เมษายน 2560

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย

  นิทรรศการ พรจากพ่อ

  โครงการประกวดภาพวาด วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดี

  นิทรรศการดิจิทัล ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์

  ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

   

   

  โครงการ Google Apps for Education

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

  พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากใจผู้บริหาร มก.

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........