มกราคม 2561
  คณะบุคคลและหน่วยงาน เข้าสวัสดีปีใหม่นายกสภา มก.และรักษาการอธิการบดี มก.
5 มกราคม 2561 การสัมมนาอาจารย์และครูแนะแนวทั่วประเทศ ประจำปี 2561
5 มกราคม 2561 แถลงข่าวการเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 30 ฟิตสมองก่อนสอบ
9 มกราคม 2561 คณะบุคคลและหน่วยงานเข้าสวัสดีปีใหม่รักษาการอธิการบดี มก.
9 มกราคม 2561 รักษาการอธิการบดี มก.นำคณะผู้บริหารเข้าขอพรบูรพาจารย์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
11-12 มกราคม 2561 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 โครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ที่ มก.
15 มกราคม 2561 พิธีมอบทุนการศึกษานิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. ประจำปีการศึกษา 2560
15 มกราคม 2561 พิธีรับมอบเงินจัดตั้งกองทุนองค์การนิสิตปี 2517-18
16 มกราคม 2561 แถลงข่าวการจัดงานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11
17 มกราคม 2561 แถลงข่าวการจัดประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6
19 มกราคม 2561 แถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]