มกราคม 2562
4 มกราคม 2562 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถานีวิทยุ มก.กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ
6 มกราคม 2562 พิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนนิสิต-นักศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 1
9 มกราคม 2562 พิธีให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และมอบธงมหาวิทยาลัยแก่หัวหน้าคณะนักกีฬา
9 มกราคม 2562 โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน
10 มกราคม 2562 พิธีลงนามการนำศูนย์ข้อมูล RECOFTC เข้าในระบบเครือข่ายห้องสมุด มก.
11 มกราคม 2562 พิธีเปิดอาคาร KU GREEN
11 มกราคม 2562 การเสวนาทางวิชาการ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์-แผ่นดินไหว ภัยที่ไม่อาจมองข้าม
14 มกราคม 2562 พิธีเปิดให้บริการรถสวัสดิการระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Go Green
17 มกราคม 2562 แถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562
18 มกราคม 2562 ให้โอวาทแก่นิสิตผู้รับทุนเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]