มกราคม 2563
9 มกราคม 2563

ต้อนรับอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Putra Malaysia

9 มกราคม 2563

ลงนามการสนับสนุนโรงเรือนทดลองเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม

10 มกราคม 2563 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก.กับ NARO
13 มกราคม 2563 มอบรางวัลประกวดแผนธุรกิจ “ Smart Rubber แบบ Smart Farmer”
15 มกราคม 2563 รับมอบเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนในมูลนิธิ มก.
15 มกราคม 2563 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต มก.
16 มกราคม 2563 บัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563
17 มกราคม 2563 โครงการการเพิ่ม รศ.และ ศ.แบบก้าวกระโดด
23 มกราคม 2563 แถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 “นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน”
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง] 
HOME