มกราคม 2563
9 มกราคม 2563

ต้อนรับอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Putra Malaysia

9 มกราคม 2563

ลงนามการสนับสนุนโรงเรือนทดลองเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม

10 มกราคม 2563 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก.กับ NARO
13 มกราคม 2563 มอบรางวัลประกวดแผนธุรกิจ “ Smart Rubber แบบ Smart Farmer”
15 มกราคม 2563 รับมอบเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนในมูลนิธิ มก.
15 มกราคม 2563 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต มก.
16 มกราคม 2563 บัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563
17 มกราคม 2563 โครงการการเพิ่ม รศ.และ ศ.แบบก้าวกระโดด
23 มกราคม 2563 แถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 “นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน”
27 มกราคม 2563 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุ มก. กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส.
27 มกราคม 2563 รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
27 มกราคม 2563

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

29 มกราคม 2563 พิธีลงนามการจัดงาน KU Job Fair & Education 2020
30 มกราคม 2563 มอบเข็มพระพิรุณทองคำและโล่เชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 18”
30 มกราคม 2563 พิธีลงนามจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
31 มกราคม 2563 การประกวดวาดภาพ ประกวดผลไม้และประกวดปลากัด เกษตรแฟร์ 63
31 มกราคม 2563 พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง] 
HOME