แถลงข่าวการเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 30 ฟิตสมองก่อนสอบ

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 30 ฟิตสมองก่อนสอบ โค้งสุดท้าย พิชิต GAT-PAT ,O-NET ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยนักเรียนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.brandssummercamp.com ตั้งแต่วันที่ 6-31 มกราคม 2561

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]