การสัมมนาอาจารย์และครูแนะแนวทั่วประเทศ ประจำปี 2561

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาอาจารย์และครูแนะแนวทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการศึกษาไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]