พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 “ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

 

 

 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ภายใต้หัวข้อหลัก“ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Agricultural Science: Moving towards Creative Economy) เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัยจากทั่วประเทศ ร่วมระดมแนวคิดนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การค้าระหว่างประเทศ การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ อาคารอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]