พิธีให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และมอบธงมหาวิทยาลัยแก่หัวหน้าคณะนักกีฬา

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และมอบธงมหาวิทยาลัยแก่หัวหน้าคณะนักกีฬาในงานวันนักกีฬาพบผู้บริหาร ก่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ อาคารเสรีไตรรัตน์  สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]