พิธีลงนามการนำศูนย์ข้อมูล RECOFTC เข้าในระบบเครือข่ายห้องสมุด มก.

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ Dr.Davis Ganz Executive Director of the Center for people and Forests (RECOFTC) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำศูนย์ข้อมูล RECOFTC เข้าในระบบเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]