พิธีเปิดอาคาร KU GREEN

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดอาคาร KU GREEN เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ บริเวณโรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]