การเสวนาทางวิชาการ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์-แผ่นดินไหว ภัยที่ไม่อาจมองข้าม

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์-แผ่นดินไหว ภัยที่ไม่อาจมองข้าม เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]