ลงนามการสนับสนุนโรงเรือนทดลองเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเชิงวิชาการ การสนับสนุนโรงเรือนทดลองเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม ระหว่างภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน กับบริษัทโนวัส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]