ต้อนรับอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Putra Malaysia

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Tan Sri Professor Dr.Syed Jalaludin อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Putra Malaysia พร้อมคณะกรรมการบริหารของ Bioalph International ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเดินทางมาเยือนและหารือถึงแนวทางการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]