พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก.กับ NARO

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ Dr. Atsuro MATSUDA Vice President, National Agriculture and Food Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น ในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]