กุมภาพันธ์ 2561
1 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมอธิการบดีนานาชาติในวาระครบรอบ 75 ปี มก.“ Higher Education in Time of Change ”
2 กุมภาพันธ์ 2561 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี
3 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3 กุมภาพันธ์ 2561 งานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยง ในงานวันเกษตรแห่งชาติ
3 กุมภาพันธ์ 2561 บรรยากาศในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2561
7 กุมภาพันธ์ 2561 การสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2559
8 กุมภาพันธ์ 2561 การสัมมนาเปิดโลกประสบการณ์ KU Startup Talk
9 กุมภาพันธ์ 2561 มอบเงินจัดตั้งกองทุน “นายแพทย์บุญส่ง – สุภาพ เลขะกุล” ในมูลนิธิ มก.
10 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีเปิดโครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์” ปีที่ 30
12 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีลงนามรับทราบการนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
13 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “สูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์แผ่นกำบังรังสีแกมมาปราศจากตะกั่ว”

14 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุม International Conference of Mycotoxicology (ICM 2018)
14 กุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับคณะจาก The Minister of Higher Education, The Islamic Republic of Afghanistan
21 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามความร่วมมือ การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
21 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
21 กุมภาพันธ์ 2561 แถลงข่าวด่วนพิเศษ มก.สนับสนุนรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ต้านทางด่วนทุกรูปแบบ
22 กุมภาพันธ์ 2561 การเสวนา เรื่อง อาหารทะเลปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”
26 กุมภาพันธ์ 2561 สัมมนาโครงการเพิ่มศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด
28 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ มก.ประจำปี 2561

   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]