กุมภาพันธ์ 2561
1 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมอธิการบดีนานาชาติในวาระครบรอบ 75 ปี มก.“ Higher Education in Time of Change ”
2 กุมภาพันธ์ 2561 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี
3 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3 กุมภาพันธ์ 2561 งานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยง ในงานวันเกษตรแห่งชาติ
3 กุมภาพันธ์ 2561 บรรยากาศในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2561
7 กุมภาพันธ์ 2561 การสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2559
8 กุมภาพันธ์ 2561 การสัมมนาเปิดโลกประสบการณ์ KU Startup Talk
9 กุมภาพันธ์ 2561 มอบเงินจัดตั้งกองทุน “นายแพทย์บุญส่ง – สุภาพ เลขะกุล” ในมูลนิธิ มก.
10 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีเปิดโครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์” ปีที่ 30
12 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีลงนามรับทราบการนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
13 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “สูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์แผ่นกำบังรังสีแกมมาปราศจากตะกั่ว”

14 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุม International Conference of Mycotoxicology (ICM 2018)
14 กุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับคณะจาก The Minister of Higher Education, The Islamic Republic of Afghanistan
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]