ต้อนรับคณะจาก university college Sabah Foundation สหพันธรัฐมาเลเซีย

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Datuk Dr. Ghazally Ismail, Vice Chancellor พร้อมคณะจาก university college Sabah Foundation สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]