เสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย : การผลิตก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”

 

 

 

 

รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย : การผลิตก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” จัดโดยศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค ในกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องละอองฟ้า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]