เสวนาเรื่อง”เกษตรศาสตร์ฟื้นโอกาส ซับน้ำตาชาวใต้ เยียวยาความเสียหายจากภัยน้ำท่วม”

 

 

 

 

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง”เกษตรศาสตร์ฟื้นโอกาส ซับน้ำตาชาวใต้ เยียวยาความเสียหายจากภัยน้ำท่วม” จัดโดย สำนักบริการวิชาการ คณะประมง คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะเกษตร เพื่อให้องค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษา นำไปช่วยเหลือประชาชนและสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น ได้แพร่ขยายออกสู่วงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]