การประชุมอธิการบดีนานาชาติในวาระครบรอบ 75 ปี มก.“ Higher Education in Time of Change ”

 

 

 

ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอธิการบดีนานาชาติในวาระครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อหลักของการประชุม “ Higher Education in Time of Change ” โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]