การสัมมนาเปิดโลกประสบการณ์ KU Startup Talk

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเปิดโลกประสบการณ์ KU Startup Talk เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]