พิธีเปิดโครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์” ปีที่ 30

 

 

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จฯ ไปเปิดโครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์” ปีที่ 30 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]