พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “สูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์แผ่นกำบังรังสีแกมมาปราศจากตะกั่ว”

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับคุณวรรณวนิช ชูรอด ผู้แทนบริษัทฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ในบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “สูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์แผ่นกำบังรังสีแกมมาปราศจากตะกั่วจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ” ซึ่งเป็นผลงานของ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]