การประชุม International Conference of Mycotoxicology (ICM 2018)

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม International Conference of Mycotoxicology (ICM 2018) “Driving Mycotoxin Research Toward Global Food Security” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]