ต้อนรับคณะจาก The Minister of Higher Education, The Islamic Republic of Afghanistan

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Abdul Tawab Balakarzai ,Deputy Minister Academic Affairs The Minister of Higher Education, The Islamic Republic of Afghanistan ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]