การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 20

 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และมอบโล่รางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]