มอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานมอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]