รับมอบเจลล้างมือสูตรใหม่ยับยั้งแบคทีเรีย

 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเจลล้างมือผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด "SciKU hand sanitizer" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างน้ำ มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ผลิตโดยนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแจกจ่ายกับหน่วยงานต่างๆ ใน มก. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]