วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 51

 

 

 

 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานเปิดงานครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 51และมอบโล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และรางวัลประเภทต่างๆ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีด้วย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]