การบรรยายพิเศษ “The Netherland’s Top Sectors : Policy and Implementation”

 

 

 

 

H.E. Mr. Paul Menkveld อุปฑูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ “The Netherland’s Top Sectors : Policy and Implementation” โดย Prof. Dr.ir.Adlt Dijkhuizen ,President of The Netherland’s Top Sectors Agri. & Food โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]