สัมมนาสภาผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14

 

 

 

 

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสภาผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลังผู้นำนิสิตนักศึกษา สร้างอนาคตประเทศไทย โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]