พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา อันเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖ และได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ อาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]