สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1,100,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้แก่วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตละ 100,000 บาท โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]