พิธีลงนามทางวิชาการระหว่าง มก.กับ Iwate Prefectural University

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ Professor Hideki Yoshino, Dean of faculty of Policy studies of Iwate Prefectural University, Japan ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]