วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มก. ครบรอบ 44 ปี

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]