พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับโรงพยาบาลราชวิถี

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]