พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตที่สร้างชื่อเสียง

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันรายการต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]