พิธีลงนามความร่วมมือโครงการดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินฯ

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ Dr. Vincent Aloysius , Chief Executive Officer บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]