นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย KU Research to Business EXPO 2018

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานกตเวทิตาจิต "99 ปี ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร" เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 99 ปี ของศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวคำกตัญญุตา และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบประกาศเชิดชูเกียรติ "เกษตราพิชาน" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]