พิธีมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGD Award 2018

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2018 จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]