งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 27

 

 

 

ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 27 เพื่อให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารระพี สาคริก และบริเวณหน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]