การประชุม The Netherlands – Thai Agriculture & Food Forum 2018

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประชุม The Netherlands – Thai Agriculture & Food Forum 2018 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรของนักวิจัยจากหน่วยงานของประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]