เมษายน 2560
3 เมษายน 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3 เมษายน 2560 โครงการ Read @ KU อ่านทุกที่ใน มก.
4 เมษายน 2560 พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยนวัตกรรมและการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
4 เมษายน 2560 สโมสรฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอฟซี มอบเงิน
11 เมษายน 2560 สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2560
18 เมษายน 2560 พิธีลงนามความร่วมมือด้านการรุกรานทางนํ้า ระหว่าง มก. กับ PRFRI
18 เมษายน 2560 บุคลากร มก.รดน้ำขอพรจากรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 เมษายน 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]