เมษายน 2561
2 เมษายน 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
4 เมษายน 2561 มก.นำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ Thailand Innovation Hub 4.0 s
5 เมษายน 2561 พิธีลงนามให้้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “สูตรและกรรมวิธีการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด”
10 เมษายน 2561 สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 "สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน"
20 เมษายน 2561 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561
23 เมษายน 2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
27 เมษายน 2561 พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย สูตรแป้งคัพเค้กจากเมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]